Kültür Mahallesi 3819 Sokak 9A Kepez / ANTALYA

Hizmetlerimiz

MOBİL SAĞLIK HİZMETİ

Neden Mobil Sağlık ?
Üretim aksamadan; mevzuatın belirlediği mobil h...

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORLARI

İşe yeni girecek personeller için İşyeri Hekimleri aracılığı ile talep edilecek olan sağlı...

PERİYODİK SAĞLIK TETKİKLERİ

“İş yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimlerini Hakkında Yönet...

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ

İşyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler...

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HİZMETİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6, 7, ve 8 inci maddeleri gereği işverenler iş sağlığ...

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ; çalışanlara genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nas...

İŞ HİJYEN ÖLÇÜM LABORATUVARI,ORTAM VE KİŞİSEL MARUZİYET

İş hijyeni, çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türl...

KALDIRMA ARACI PERİYODİK TEST VE KONTROLLERİ

İş kanunu gereği her işveren; iş yerinde çalışanların her şeyden önce can ve mal güvenliğini ve ciha...

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Risk değerlendirmesi, bütün iş yerlerinde faaliyete geçmeye hazırlık aşamasından başlamak üzere tehl...

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETİ

6331 Sayılı Kanun gereği tehlikeli ve çok tehlikeli grupta tanımlanan iş yerleri ( EN AZ BİR İŞÇİSİ ...

ELEKTRİK TESİSATI VE TOPRAKLAMA PERİYODİK TEST VE KONTROLLERİ

Antalya ortak sağlık güvenlik birimi olarak; iş güvenliği yönünden yapılması gereken; asansör periyo...

ACİL DURUM PLANI VE TATBİKATLARI

Yaşlanan işgücü, gelişmiş piyasalarda iş yükünün patlaması, gelişmekte olan piyasalarda nitelikli iş...

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI

ANTALYA OSGB . ‘ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK’ kap...

YANGIN EĞİTİMİ VE TATBİKATI

Yangın Eğitimi: Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan ...

ÖLÇÜM HİZMETLERİ

İşveren, çalışan ortamında yapılan işten ortaya çıkan, çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz et...

BASINÇLI KAP PERİYODİK TEST VE KONTROLLERİ

İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlard...