Kültür Mahallesi 3819 Sokak 9A Kepez / ANTALYA

PERİYODİK SAĞLIK TETKİKLERİ

“İş yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimlerini Hakkında Yönetmelik” uyarınca Sağlık Raporu ve periyodik muayene, “Çalışanın kişisel özellikleri, iş yerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; a) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir, b) Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir, c) Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır. AKCİĞER GRAFİSİ SOLUNUM FONKSİYON TESTİ ODYOMETRİ PORTÖR MUAYENESİ HEPATİT TARAMASI VE AŞILAMA TAM KAN SAYIMI ( 18 PARAMETRE) TAM İDRAR TETKİKİ KANDA VE İDRARDA AĞIR METAL TAYİNİ BİYOKİMYASAL KAN TESTLERİ ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG) KORUYUCU AŞILAR GENEL FİZİK MUAYENE