Kültür Mahallesi 3819 Sokak 9A Kepez / ANTALYA

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ; çalışanlara genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, alınacak tedbirler hakkında bilinçlendirmek, daha güvenli bir iş ortamında çalışmayı hedeflemek amacıyla hazırlanan bir temel eğitimdir. İş güvenliğinin bir kültür olarak aşılanması sürecinde, çalışanların bilgi düzeyini arttırmak ve pekiştirmek hedeflenmektedir. Eğitimin İçeriği: İş Sağlığı ve Güvenliği tanımı, Yasal Mevzuat ve İçerik (İş yasası, tüzük ve yönetmelikler) İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Prensipler, İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu, İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Devlet, İşveren ve İşçilerin Görev ve Sorumlulukları, Kaza Nedenlerinin Analizi, İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluklar, Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması, Fiziksel Etmenler ve Termal Konfor Şartları. Eğitim sonunda ; Eğitim alan personele “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” Katılım Sertifikası düzenlenecektir. Eğitim sonunda düzenlenecek test sonuçları raporlanarak, şirket yetkililerine sunulacaktır.