Kültür Mahallesi 3819 Sokak 9A Kepez / ANTALYA

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ

İşyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi ifade etmektedir. İşyeri hekimi bilinen klasik hekimlik yaklaşımlarının yanında, işyerinde çalışanların sağlık gözetimini yaparak çalışanların, işyerinde maruz kaldıkları sağlığa etki eden unsurları da değerlendirir, sürecin iyileşmesi için önerilerde bulunur, çalışanların meslek hastalıklarına karşı korunması çalışmalarında en etkili profesyonellerdendir