Kültür Mahallesi 3819 Sokak 9A Kepez / ANTALYA

MOBİL SAĞLIK HİZMETİ

Neden Mobil Sağlık ?
Üretim aksamadan; mevzuatın belirlediği mobil hizmetler anlayışıyla, iş yerlerinin çalışanlarına belli periyotlar ile yaptırmaları gereken fizyolojik ve laboratuvar testlerini kapsayan mobil hizmetidir

Hangi durumlarda sağlık muayenesi yapılmalıdır?
İşe girişlerde
İş değişikliğinde
Periyodik olarak düzenli aralıklarla
İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalardan sonra işe dönüşlerde talep edilmesi hâlinde.

 • Sağlık muayenesi ne sıklıkla yapılmalıdır?
 • Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;
 • Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir
 • Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir
 • Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir
 • Özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince, çalışanların yaptığı işin niteliğine göre periyodik olarak sağlık muayenelerinin ve tetkiklerinin yapılması zorunludur. Detam Mobil Sağlık ekibi olarak çalışanlarınızın periyodik sağlık muayenelerini ve periyodik sağlık tetkiklerini mobil sağlık araçlarımız ile yerinde yapıyoruz.

 • Periyodik sağlık muayenelerinde istenilen tetkikler nelerdir ?Yapılan işin gereklilikleri ve iş yeri hekiminin insiyatifi doğrultusunda yapılması gerekli olan tetkikler değişebilir. Başlıca yapılması gerekli olan tetkikler aşağıdaki gibidir.
  • Tam Kan Sayımı ,
  • Karaciğer Enzim Analizleri
  • Tam İdrar Analizi
  • Ağır metal analizleri (Aluminyum)
  • İdrarda Fenol Analizi f. İdrarda Hippürik Asit Analizi
  • İdrarda TCA (Triklor asetik asit) Analizi
  • Göz Muayenesi
  • İşitme testleri
  • Akciğer Grafisi
  • Ekg
  • Tetanos Aşısı